Klienci - Ekonlex Consultingnie ogranicza swojej działalności do obszaru województwa zachodniopomorskiego. Świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych z całego kraju a także spoza jego terenu.


Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do podmiotów gospodarczych (spółek kapitałowych, spółek osobowych i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na swój rachunek i we własnym imieniu), zarówno tych, które prowadzą księgi rachunkowe a także księgę podatkową i rozliczających się w sposób uproszczony.


Nie prowadzimy usług dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, ale zapraszamy te osoby, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Służymy tu doradztwem w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności jak również pomagamy przejść procedurę założenia firmy w tym także w formie spółki kapitałowej.


W swojej pracy przestrzegamy zasad i reguł, zawartych w normach wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta, kodeksach: etyki zawodowej biegłego rewidenta i zawodowej etyki w rachunkowości.


Mamy stałych klientów, którym prowadzimy księgi rachunkowe a także wiele firm, dla których świadczymy usługi audytu (badanie sprawozdań finansowych i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej).


Do takich firm między innymi należą:


  • Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych. S. A. www.sksm.com.pl
  • Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego www.pakz.szczecin.pl
  • Technic Industry Spółka z o. o. www.technic.pl
  • Doradztwo Gospodarcze DGA S. A. www.dga.pl
  • Integra www.integra-szkolenia.pl
  • Elewator Ewa Spółka z o. o. www.elewator-ewa.szczecin.pl
  • Spółki grupy kapitałowej Eurocargo

  • Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą to prosimy o kontakt