Kontakt - Ekonlex Consulting


Ekonlex Consulting Spółka z o. o.

72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej 8A, NIP 861-00-03-202, REGON 810529802, KRS 0000178898, numer na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR 1010, Kapitał zakładowy 50.000 zł.


Nasze dane kontaktowe są następujące:


Adres siedziby: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej 8A,

Adres biura w Szczecinie: 70-478 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 69,

Adres korespondencyjny: 70-952 Szczecin 2, Skrytka pocztowa 1008.

Adres e-mail: STRONA W BUDOWIE OCHRONA PRZED SPAMEM

Można się z nami kontaktować także telefonicznie (również fax): +48 91 423 8119.

Prosimy nie kierować korespondencji na adres siedziby (72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej 8A).